Evropský modřín

Terasa, která Vám zpříjemní posezení na zahradě

Dřevo z oblasti střední Evropy.
Charakteristické výraznou kresbou a přítomností tmavých suků.
Vysoce trvanlivé dřevo s hustotou cca 550 - 590 kg/m³.
Příznivý poměr kvality a ceny, nekomplikovaná montáž řadí evropský modřín k žádaným materiálům.
Světle nahnědlé až načervenalé zbarvení dřeviny (postupem času dostává patinový stříbrošedý vzhled)Terasové prkno Evropský modřín

Podkladový hranol (evropský modřín) 

doporučené vruty  Fisher nerez A2P 660608, Torx 

 

24 x 116, 136 mm, délky 3 a 4 m 

 45 x 70, délka 3 a 4 m 

   Ø 5 mm, délka 60 mm  


Spotřeba

Na 1 m² terasy je potřeba cca 3 bm podkladových hranolů, cca 32 - 37 ks vrutů, záleží na tvaru terasy ...

Plánujete si postavit terasu sami?

Podklad

Podklad musí být pevný či zhutněný aby nedocházelo k propadu hranolů a jejich dlouhodobému navlhání. 
V případě zhutněného podkladu
doporučujeme použití štěrku frakce 8/16 mm,
při pokládce na pevný podklad je nutné použít
pod podkladové hranoly gumové podložky, aby hranoly neležely ve vlhku.  

Pro větší stabilitu se pak použijí běžné betonové terasové dlaždice z nepohledového šedého betonu, výška dlaždice 35-50mm a rozměrech 300-500mm. Dlaždice nejsou z terasy viditelné, slouží jen k roznesení tlaku a aby dřevěný rošt neležel ve vodě. K drobnému dorovnání roštu se pak použijí podkladní podložky.
Při stavbě terasy ve větší výšce nad podkladem se používají výškově stavitelné terče, ty jsou ale poměrně drahé (od 85,-Kč/ks).

Podkladní rošt

Doporučuje se používat podkladní hranoly ze stejného typu dřeva, jako jsou terasová prkna. Je ale možné pro úsporu použít hranoly z dřeva o stejné - podobné hustotě jako mají terasová prkna.
Pro terasová prkna tloušťky 25mm a více musí mít podkladní rošt rozestup jednotlivých trámků max. 50cm. 
U prken tloušťky 20-24mm je doporučen rozestup trámků cca 40cm.
První a poslední trámek se vždy dává na kraj terasy, aby konce prken "nevisely ve vzduchu".
Podkladní rošt by měl být namontován ve spádu 1-2% ve směru, kam má být odváděna voda. 

Montáž prken

Při montáži terasových prken dodržujte mezeru 4-6mm. Postupujte od jednoho konce prkna k druhému - pro zajištění stejné spáry mezi prkny doporučujeme používat distanční prvek (laťku, kus plastu...). Dřevo pracuje a terasová prkna nesmí být namontována přímo k sobě - vyboulila by se.
Používejte kvalitní spojovací materiál z nerezové ocele - spojovák musí mít minimálně stejnou životnost, jako terasa. A to nejen spojovací vruty na terase, ale i prvky pro přichycení trámků apod.
Používejte vruty, které jsou 2x delší než je toušťka prkna.
Otvory pro vruty doporučujeme předvrtat a otvory zahloubit zahlubovákem, aby se otvor netřepil kolem hlavičky vrutu.
Vzdálenost vrutů od konce prken má být max. 5cm, aby se neohýbal konec prken, nesmí být ale menší jak 1,5cm, aby prkna nepraskla.Doporučení pro údržbu ... 


Terasová prkna z evropského modřínu jsou velmi trvanlivá. Časem však vlivem působení UV záření zešednou a mohou se na nich začít objevovat prasklinky. Pokud chceme výskyt prasklinek omezit doporučujeme terasu ošetřit olejem. Ošetření provádíme pravidelně alespoň 1-2krát ročně. Pokud chcete dlouhodobě zachovat zbarvení dřeva je vhodné prkna ošetřovat nátěrem a to alespoň 1-2krát ročně, jinak prkna postupně dostanou patinově stříbrošedý vzhled.